Üniversitelerde deprem sonrasında uzaktan eğitime geçilmiş ve halk adeta ikiye bölünmüştü. Son dakika Uzaktan eğitim süreci ile alakalı açıklama yapıldı. Uzaktan eğitim konusu yargıya taşındı. 

Üniversitelerde Uzaktan eğitim konusu ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. TBMM'den konu ile alakalı çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan Türkiye Barolar Birliği, YÖK’ün üniversitelerde uzaktan eğitim kararının iptali için dava açtı.

Deprem sonrasında deprem bölgesindeki zor durumda olan vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversite yurtlarının kullanılacağının açıklaması sonrasında üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti. 

2023 Kırmızı Işık Cezası Ne Kadar Ödeniyor? Kaç TL 2023 Kırmızı Işık Cezası Ne Kadar Ödeniyor? Kaç TL

Türkiye Barolar Birliği (TBB), YÖK uzaktan eğitim kararının iptali için dava açtığını duyurdu. Konu ile alakalı yapılan açıklamada;

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 17.02.2023 tarihinde yetki aşımı ile verdiği uzaktan eğitim kararına ilişkin 23 Şubat 2023 tarihinde, Danıştay’a yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.

Tüm yükseköğretim kurumlarının online eğitime geçmesine ilişkin uygulama, avukatlık mesleğinin kaynağı olan Hukuk Fakültelerini de kapsaması nedeniyle mesleği anayasal ve yasal hükümler uyarınca planlayan, denetleyen ve düzenleyen Türkiye Barolar Birliğini doğrudan ilgilendirmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretimin şeklinin belirlenmesi yetkisi kanunda açıkça YÖK’e verilmediğinden; her yükseköğretim kurumunun kendi organları tarafından değerlendirerek karara bağlaması gereken bir konuda yetki aşımı sonucunda verilen dava konusu işlem, yetki yönünden hukuka aykırıdır.

Yaşadığımız depremin yıkıcı sonuçlarını azaltmak ve depremzede yurttaşların öğrenci yurtlarında barınmalarını sağlamak maksadıyla üzerinde çok düşünülmeden, gerekli plan ve program yapılmadan, eğitim bilimcilerin olumsuz görüşüne rağmen verilen karar, geleceğimizin teminatı gençlerin eğitim hakkına tam anlamıyla kavuşmasına engel olacak niteliktedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre yükseköğretimin amaçlarından biri, öğrencileri “İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek,” iken; devletin depremzede yurttaşlarını barındırma yükümlülüğünü yükseköğretimi adeta feda ederek gerçekleştirmeye çalışmasında kamu yararı denetimi yapılmalıdır.