Resmi Gazete'de devlet memurlarına yönelik ödenecek zam ve tazminatlara dair kararda yapılan değişiklik yayımlandı.

Yeni alınan karar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik okul ve kurumlardan, ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenecek olan başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını kazanmış olan vatandaşlara ödenecek tazminat oranları yüzde 100’e kadar yükseltildi.

Şubat 2023 Emekli Promosyonu Kampanyası! Ziraat Bankası Emekli Promosyon Şubat 2023 Emekli Promosyonu Kampanyası! Ziraat Bankası Emekli Promosyon

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesinde bulunan başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatlarında artış yapıldı.

tazminat-orani

Derecekler ve Tazminat Oranları

Bu değişiklik kapsamında, uzman öğretmen unvanını kazanmış olan 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 20’den yüzde 60’a yükseltilirken, diğer derecelerden aylık alanlar için tazminat oranı yüzde 15’ten yüzde 50’ye yükseltildi.

Başöğretmen unvanını kazanmış olanlardan 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 40’tan yüzde 120’ye yükseltilirken, diğer derecelerden aylık alanların tazminat oranı ise yüzde 30’dan yüzde 100’e yükseltildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9’uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152’nci maddesine göre 2006 Ödenecek “Diğer Tazminatlar”a ilişkin yeni kararda şu ifadeler yer aldı:

Karar Sayısı: 6617 Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan "20" ve "15" ibareleri sırasıyla "60" ve "50" şeklinde, (c) bendinde yer alan "40" ve "30" ibareleri sırasıyla "120" ve "100" şeklinde değiştirilmiştir.”