Uzun süredir yeni yargı paketinin yasallaşması için çalışmalar devam ediyor. 7. yargı paketi kapsamında süre gelen yasallaşma çalışmaları ile birlikte 2023 af çıkacak mı? genel af son dakika gelişmeler neler? 2023 genel af ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. 

Gibi 4. Yeni Sezon Startı Verildi Ne Zaman Başlayacak Gibi 4. Yeni Sezon Startı Verildi Ne Zaman Başlayacak

Mahkum ve mahkum yakınlarının yakından takip ettiği genel af çıkacak mı? kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar ile alakalı detayların oluşturulduğu genel af ile alakalı yargı paketinin detayları neler? İşte detaylar...

Genel af kapsamı genişletilirken, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi yapılacak. Öte yandan 7. Yargı Paketi'nde kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor.

7. yargı paketi kapsamı genişletildi

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan paketin içerisinde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Konutta 'çat-kapı' haciz uygulaması kalkıyor

*Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır.

*Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.

İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

Uyuşturucu ile mücadele için önemli düzenlemeler

*Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınmaktadır.Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılmaktadır.

*Uyuşturucu imal ve ticareti ile daha etkin mücadele edilebilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkan sağlanmaktadır.

*Elkonulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Böylelikle soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin imhası sağlanmış olacaktır.

*Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ile bu amaçla uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülmektedir.

Tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavi ve/veya denetim altında tutulması sağlanmaktadır.

- Ayrıca, Cumhuriyet savcısının, erteleme süresi içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az iki defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getirilmektedir.

- Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanmakta ve bu kararın kolluk birimleri tarafından da bizzat şüpheliye tebliğ edilmesine imkân tanınmaktadır.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununa eklenen 12/A maddesiyle, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştirilmekte ve yükümlülüklerin takibi bakımından Cumhuriyet savcıları ile denetimli serbestlik uygulaması kapsamında görev alan personelin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir.

*Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirilmektedir.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak

- Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine imkan tanınmaktadır.

Peki genel af çıkacak mı?

7. yargı paketinin sunulması sonrasında mahkum ve mahkum yakınlarının akıllarında bir soru genel af çıkacak mı? Bu yargı paketinin aslında detaylarında genel af ile alakalı gelişmeler bulunmuyor. 

Pandemi sürecinde açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderilmiş ve izin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı.

İnfaz iyileştirmesi olabilir

Söz konusu yarı af kapsamında izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi aftan yararlanmış olacak