Yeni yılda, yeniden değerlendirme oranında artış yapılacak kalemler merak ediliyordu. Bu kapsamda, artışlara dair Resmi Gazete'de tebliğ yayımlanıyor. Özel İletişim Vergisi'ne ilişkin yayımlanan tebliğe göre, yeniden değerlendirme oranı olan yüzde 122,93 oranında zam yapıldı.

Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi Ne Kadar?

Yeniden değerleme oranında yapılan artış ile birlikte, 117 TL olan Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi 2023 yılında 260 TL'ye yükseldi. Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi, sabit internet, yeni mobil hat ve sabit hat aboneliklerinden 12 ay eşit taksitler şeklinde alınıyor. Bu kapsamda, yeni abonelerden 12 ay boyunca, aylık 21,67 TL tahsil edilecek.

Mevcut Abonelerde Sabit Bırakıldı

Özel İletişim Vergisi oranı, mevcut abonelikler için ise değişmedi. Mevcut abonelerden, faturaların yüzde 10'u kadar Özel İletişim Vergisi tahsil edilmeye devam edilecek.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Özel İletişim Vergisi ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ şu şekilde:

Yardım Programı İçin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfına Başvurulacak! Yardım Programı İçin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfına Başvurulacak!

MADDE 1- (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.
(2) 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için %122,93 olarak tespit edilmiştir.
(3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2023 tarihinden itibaren 260,00 TL olarak uygulanacaktır.
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.