İller Bankası, güncel ihtiyaçlar oluşması durumunda personel alımı ilanları yayınlıyor. Bu kapsamda, İller Bankası'ndan gelecek açıklamalar pek çok kişi tarafından yakından takip edilirken, 400 personel alımının detayları merak ediliyor.

HAARP Gemisi ile Yapay Deprem mi Yapıldı? ABD Savaş Gemisi mi Tetikledi HAARP Gemisi ile Yapay Deprem mi Yapıldı? ABD Savaş Gemisi mi Tetikledi

İller Bankası Personel Alımı Başvuru Tarihi

İller Bankası'nın gerçekleştireceği personel alımına başvuruda bulunmak isteyen kişiler, 19 Aralık 2022 ile 3 Ocak 2022 tarihleri arasında başvurularını iletebilecekler.

İller Bankası Personel Alımı Başvuru Ekranı

Söz konusu ilana www.ilbank.gov.tr adresinden başvuru yapılabilir.

İller Bankası Personel Alımı Dikkat Edilmesi Gerekenler

İller Bankası personel alımı için adayların dikkat etmesi gerekenler şöyle:

I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin, II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin,

III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin, JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

c) 03/01/2023 Salı günü (Saat 23:59)’dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da reddedilecektir.

Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısını kullanarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.