Devlet Su İşleri, güncel ihtiyaçlara göre personel alımı ilanları yayınlıyor. Bu kapsamda, DSİ tarafından yapılacak açıklamalar pek çok kişi tarafından yakından takip edilirken, geçtiğimiz günlerde 1273 personel alımı yapılacağı belirtildi. Söz konusu alımın duyurulması ile birlikte, kadro dağılımı, başvuru tarihi ve başvuru adresi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

DSİ Personel Alımı Başvuru Tarihi

Devlet Su İşleri'nin gerçekleştireceği personel alımına başvuruda bulunmak isteyen kişiler, 11-23 Ocak tarihleri arasında başvurularını iletebilecekler.

DSİ Personel Alımı Başvuru Ekranı

Söz konusu personel alımı için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvuru yapılacak. Şahsen başvuru alınmayacak. Posta veya diğer yollar ile yapılan başvurular da kabul edilmeyecek.

DSİ Personel Alımı Kadro Dağılımı

Devlet Su İşleri, İnşaat mühendisi (296), destek personeli (222), büro personeli (221), makine mühendisi (104), harita mühendisi (89), ziraat mühendisi (79), jeoloji mühendisi (74), meteoroloji mühendisi (33), koruma ve güvenlik görevlisi (30), çevre mühendisi (19), elektrik mühendisi (19), maden mühendisi (15), orman mühendisi (15), elektrik-elektronik mühendisi (14), jeofizik mühendisi (11), bilgisayar mühendisi (11), biyosistem mühendisi (10), kimya mühendisi (8), metalurji mühendisi (3) kadrolarında alım yapacak.

DSİ Personel Alımı Başvuru Şartları

DSİ personel alımına başvuruda bulunmak için gerekli olan koşullar şu şekilde:

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7)numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3,önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Dünyanın En Büyük Depremi Hangisi? En Çok Kaç Şiddetinde Deprem Yaşandı? Dünyanın En Büyük Depremi Hangisi? En Çok Kaç Şiddetinde Deprem Yaşandı?

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.