Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda müjdeyi açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ, personel alımını taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere çeşitli branşlara dağıtacak. İlanın duyurulmasının ardından, adaylar başvuru şartları ve başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. Akıllarda ki bir diğer soru ise KPSS şartı aranıp aranmadığı. İşte cevaplar...

2023 DSİ Personel Alımı

Geçtiğimiz aralık ayında mecliste bir konuşma yapan Bakan Vahit Kirişçi: "Bakanlığımızda 2022 yılında KPSS sonuçlarına göre 1800 sözleşmeli personel istihdam edilmiş olup 1200 sözleşmeli personel alımı için süreç devam etmektedir" demişti. Bu açıklamanın ardından gözler bakana çevrilirken, Kirişçi 9 Ocak 2023 tarihli yaptığı duyuruda: ‘’ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün gücüne güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.’’ diyerek çalışmanın tamamlandığını söyledi.

2023 DSİ Başvuru Şartları Neler?

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığından güncel şartlar belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl açıklanan alım ilanının başvuru şartları şu şekildeydi:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.

16) Kuruma ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

2023 DSİ KPSS Başvuru Puanları

KPSS ile alım yapılacağına dair henüz bir bilgi yer almazken en son yapılan 1800 personel alımında 50 KPSS puanı şartı aranmıştı.

2023 DSİ Kadro Dağılımı

Bakan Vahit Kirişçi hangi branşlardan alım yapılacağını dair bir açıklamada bulunmadı. Taşra teşkilatı 1273 personel alımı için tahmini mesleklerin şu şekilde olabileceği öngörülmekte;

İş Bankası Emekli Promosyonuna Ek Kampanya! Artık O Aidatı Ödemeyeceksiniz İş Bankası Emekli Promosyonuna Ek Kampanya! Artık O Aidatı Ödemeyeceksiniz

Muhafaza Memuru,

Mühendis,

Veteriner Hekim,

Destek Personeli,

Büro Personeli,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Bekçi,

Avukat,

Laborant,

Biyolog,

Diğer Teknik Hizmet personeli,

Pilot,

Tekniker,

Sağlık Teknikeri,

Teknisyen,

Helikopter Makinisti,

Yakın bir tarihte meslek başvuru şartlarının ve meslek dağılımının duyurulacağı beklenmektedir.