İslam dinine göre evrenin dua üzerine kurulu olması ve duanın pek çok şeyin çözümü olması vatandaşların ilgisini çekiyor. Hastalık, sınav ya da mülakat, rızık artırma gibi durumlar için sıklıkla okunan bazı dualar ise dikkat çekiyor.

Rızkının bereketli olmasını isteyen çok sayıda kişi ise bereket için okunacak duaları sıkı bir şekilde takip ediyor. Son olarak gündeme gelen bir duanın bereket duaları arasında en kuvvetlisi olduğu ve bu duayı okuyanların paralarının günden güne artış gösterdiği öne sürüldü. Peki; bereket için hangi dua okunmalı?

Rızık Artırma ve Bereket İçin Hangi Dua Okunmalı, Hangi Dua İyi Gelir?

Rızkını artırmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla aratılan dua belli oldu. Türkçe meali ile birlikte duyurulan bu duanın ise bereket için en kuvvetli dua olduğu bazı islami paylaşım sayfaları tarafından bugün yoğun bir şekilde paylaşılmaya başlandı. İşte o dua!

"Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr."

Türkçe Meali

AFAD deprem uygulaması nasıl indirilir? AFAD deprem uygulaması indirme ekranı AFAD deprem uygulaması nasıl indirilir? AFAD deprem uygulaması indirme ekranı

"Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş"

Dua bu şekilde olup geceleri yatmadan önce, sabah uyanmadan önce ve gün içinde kişinin aklına geldikçe bu duayı okumasının rızık ve bereket için faydalı olabileceği öne sürüldü.